REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOODREJS.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od 02.06.2017

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.woodrejs.com, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem sklepu internetowego woodrejs.com jest StartUp woodrejs.com prowadzony przez Macieja Szczepańskiego w ramach Programu AIP – Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadająca NIP 524-24-95-143, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Każda osoba, dokonując zakupów w Sklepie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 5. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności zawartą w niniejszym Regulaminie.
 6. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 7. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Maciejowi Szczepańskiemu zamieszkałej we Wrocławiu, kontakt mailowy: woodrejs@gmail.com
 8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.
 9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 10. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

 

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż detaliczna:

– produktów handmade.

 

Wymogi techniczne

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja robocza (komputer) Klienta winna spełniać poniższe rekomendowane wymagania techniczne:
 2. a) łącze internetowe o przepustowości łącza 1 Mb/s lub szybsze,
 3. b) procesor klasy Pentium 4 lub nowszy,
 4. c) minimum 512 MB pamięć RAM,
 5. d) system operacyjny: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x , Mac OS X lub Linux;
 6. e) włączona akceptacja plików cookies.
 7. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 8. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
 9. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.
 10. a) Sklep woodrejs.com przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, oprogramowania sklepu internetowego oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, woodrejs.com wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.
 11. b) Poprzez korzystanie ze Sklepu woodrejs.com wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Sklepu.
 12. c) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 13. d) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
 14. e) W Sklepie woodrejs.com stosuje się poniższe rodzaje plików „cookies”:

– stałe pliki „cookies” – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,

– sesyjne pliki „cookies” – to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

– pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google).

 1. f) Pliki „cookies” stosowane przez oprogramowanie Sklepu woodrejs.com nie przechowują żadnych danych osobowych.
 2. g) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.
 3. Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Sklep zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

 

Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. W celu złożenia zamówienia Klient powinien określić towar, który zamierza nabyć – poprzez dodanie towaru do jego koszyka. W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego funkcji Złóż zamówienie, dostępnej w jego koszyku.
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:
 4. a) Imię i nazwisko
 5. b) Adres e-mail, numer telefonu
 6. c) Dane adresowe do wysyłki
 7. d) Numer rachunku bankowego.
 8. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 9. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:
 11. a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 12. b) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 13. Użytkownik i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 14. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
 15. a) Przelew – płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy w BZ WBK (numer rachunku: PL95114010100000515853002295).
 16. b) Płatność z PayPal – płatność następuje za pośrednictwem systemu PayPal. Połączenie to jest szyfrowane i gwarantuje bezpieczeństwo przesyłania danych.
 17. Zamówiony towar wysyłany jest przesyłkami poleconymi.
 18. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki (przesyłka według wagi towaru – ilość toreb oraz koszt opakowania) wynosi od 10zł do 30 zł.
 19. Dostawa zamówienia trwa od 2 do 7 dni w zależności od wybranej opcji.
 20. Wraz z Produktem wysyłany jest rachunek potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Operatora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

– Imię i nazwisko/firmę,

– Adres zamieszkania/siedziby,

– Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (w przypadku osób fizycznych)

 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach lub promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

Produkty

 

 1. Wszelkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione rzeczy do Klienta bez wad.
 2. Sklep Internetowy przy danym produkcie przedstawia wszystkie istotne informacje na jego temat, wraz z ceną.
 3. Produkty na zdjęciach zamieszczonych na stronach sklepu mogą nieznacznie różnić się od wysyłanego towaru. Wynikać to może ze zmian opakowań dokonywanych przez producenta lub techniki wykonywania zdjęć.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Kupujący, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i został umieszczony pod adresem URL: www.woodrejs.com.
 3. Sprzedawca, po otrzymaniu od Klienta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Maciej Szczepański , ul. Obornicka 22/20, 51-113 Wrocław.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
 7. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dla przyspieszenia procedury, do zwracanego towaru, prosimy o załączenie dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon).
 8. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 9. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.
 10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres woodrejs@gmail.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, login, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji.
 4. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności – Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.
 7. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.woodrejs.com
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu woodrejs.com zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja sklepu. Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Sklepu www.woodrejs.com, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz, aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.